Colegiul Academic – Sala Auditorium Maximum

Strada Kogălniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca

Așezată într-o zonă cu un puternic caracter interetnic și interconfesional, Universitatea Babeș-Bolyai a adoptat ca principală direcție de dezvoltare multiculturalismul, având în rândurile sale studenți, respectiv cadre didactice de etnie română, maghiară și germană. Universitatea clujeană stă pe suportul unei evoluții îndelungate a încercărilor de a stabili un așezământ de studii superioare în Transilvania – o zonă atrăgătoare pentru europenii vestici și o arenă a confruntărilor politice și religioase, ce țin de istoria continentului nostru. Universitatea Babeș-Bolyai este cea mai veche instituție academică din România care și-a asumat întreaga tradiție academică din Transilvania, inaugurată prin Colegiul iezuit înființat la Cluj de principele Báthory Ștefan în 1581.
Universitatea Babeș-Bolyai sintetizează întreaga tradiție culturală, științifică și confesională din Transilvania, dezvoltând un program educațional multicultural și multilingvistic în conformitate cu legile în vigoare din România și în acord cu valorile europene. Dezvoltarea menționată a presupus multe decizii de importanță crucială și inițiative radical noi în privința organizării studiilor, dezvoltării cercetării științifice, extinderii serviciilor către comunitate, modernizării infrastructurii, creării rețelei avansate de comunicație, implicării Universității Babeș-Bolyai în democratizarea din România.