Sinagoga Neologă

Strada Horea, nr. 23, Cluj-Napoca

Sinagoga Neologă este un lăcaș de cult mozaic din Cluj-Napoca, cunoscut în prezent și sub denumirea de Templul Memorial al Deportaților Evrei. Comunitatea neologă din Cluj s-a separat din comunitatea ortodoxă în anul 1881, iar în anul 1884 comunitatea a solicitat municipalităţii un teren pentru construirea unui lăcaş de cult. Sinagoga a fost realizată după proiectul inginerului constructor Izidor HEGNER de către constructorii Károly REMÉNYIK şi fraţii HORVÁTH. Este o construcţie clasică în stil maur, iar între cele două turnuri principale ale faţadei se pot citi tablele lui Moise (cele 10 porunci). Pe frontispiciu stă scris în limba ebraică: „Să-mi construiţi lăcaş şi eu voi trăi printre voi”.
Sfinţirea a avut loc la 26 octombrie 1886, iar inaugurarea la 4 septembrie 1887. În luna decembrie 1927, sinagoga a fost devastată de studenţii legionari, fiind reabilitată cu fonduri de la statul român şi donaţii din ţară şi străinătate. În perioada ocupării Ungariei de trupele germane, după martie 1944, sinagoga a fost folosită ca magazie. La 2 iunie 1944, a fost distrusă de un bombardament. După anul 1945 a fost reconstruită conform planurilor inginerului constructor Samuel LENGYEL, la 14 septembrie 1947 a fost din nou inaugurată, iar restaurarea a continuat până în anul 1951. Interiorul refăcut este în stil neoclasic spre modern, fiind cel mai reprezentativ monument de arhitectură al evreimii clujene. Din 2004, Sinagoga Neologă figurează pe lista monumentelor istorice din judeţul Cluj și este una din cele cinci sinagogi existente în oraș, care se află în funcțiune.